Rybactwo i Morze
Unia Europejska

Rozbudowa obiektu – budowa 6 stawów wraz z wyposażeniem, zakup materiału na pierwszy cykl zarybieniowy oraz zakup środka transportu.

 

09.04.2019 r.
 

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie dostawy fabrycznie nowego mikrosita  wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy:
VEOLIA WATER TECHNOLOGIES Sp. z. o.o., która uzyskała 100 pkt. wg kryteriów oceny.  

04.03.2019 r. 

Zapytanie ofertowe: Dostawa fabrycznie nowego mikrosita:

 

Kontakt

82 - 550 Kołodzieje
ul. Kołodzieje 22 a

tel. 605 082 082 - Kierownik Ośrodka
prosimy dzwonić od g. 8.00 do g. 20.00

e-mail:farma@wodnafarma.pl

Numer kontaPL 74 1240 1604 1111 0010 9603 7910

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata bezzwrotnej zaliczki. Rezerwacje bez potwierdzenia będą anulowane w przeciągu 7 dni. 

Lokalizacja:
GPS: N: 53° 43' 0" E: 19° 11' 27"

UE