Rybactwo i Morze
Unia Europejska

Zapytania ofertowe Inteligentny Rozwój 2014-2020

05.07.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAKUP KOMPONENTÓW PASZY

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1194208 

 

03.07.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE - ZAKUP NARYBKU

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1193711#info

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE nr  01/2018 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo - rozwojowa w postaci oceny wpływu podawania wybranych surowców paszowych na wzrost, stan zdrowotny i wartość odżywczą mięsa pstrąga tęczowego. 
  2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału zapytania ofertowego, obejmuje:

a)    Przygotowanie pasz ekstrudowanych o wskazanych przez Zamawiającego poziomach mączki z Tenebrio molitor oraz Amarantus cruentus. Udział pozostałych składników receptury oraz parametrów technologicznych procesu ekstruzji będzie podany przez Zamawiającego. Przygotowane pasze muszą umożliwić badanie strawności pokarmowej jedną z metod referencyjnych (najlepiej metodą wskaźnikową). 
b)    Ocenę parametrów technologicznych pasz o różnych poziomach mączki z T. molitor oraz A. cruentus, a w szczególności ocenę: twardości, pływalności, stabilności oraz wytrzymałości na zgniatanie. 
c)    Wykonanie testów żywieniowych na pstrągu tęczowym o masie minimum 100g obejmujących: 
i. określenie strawności pozornej podstawowych składników przygotowanych pasz a w szczególności strawności białka surowego, tłuszczu surowego, popiołu surowego, związków bez-azotowych wyciągowych 
ii.    określenie wpływu pasz przygotowanych wg receptur Zamawiającego na standardowe wskaźniki wzrostowe pstrąga tęczowego w warunkach laboratoryjnych 
iii.    określenie wpływu pasz przygotowanych wg receptury Zamawiającego na stan zdrowotny ryb poprzez wykonanie: 
- standardowych badań hematologicznych, 
- biochemicznych surowicy krwi, w tym określenie poziomu: białka ogólnego oraz frakcji albumin i globulin, glukozy, trójglicerydów, cholesterolu, amoniaku, kreatyniny oraz aktywności enzymów w tym: aminotransferazy alaninowej i asparginianowej oraz fosfatazy alkalicznej 
- badań histologicznych a w szczególności oceny stanu tkanki wątrobowej i jelit ryb doświadczalnych
d)  Wykonanie oceny wartości odżywczej ryb wyhodowanych w ramach testów żywieniowych obejmującej zawartość podstawowych składników odżywczych oraz skład kwasów tłuszczowych.

 

 

Kontakt

82 - 550 Kołodzieje
ul. Kołodzieje 22 a

tel. 605 082 082 - Kierownik Ośrodka
prosimy dzwonić od g. 8.00 do g. 20.00

e-mail:farma@wodnafarma.pl

Numer kontaPL 74 1240 1604 1111 0010 9603 7910

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata bezzwrotnej zaliczki. Rezerwacje bez potwierdzenia będą anulowane w przeciągu 7 dni. 

Lokalizacja:
GPS: N: 53° 43' 0" E: 19° 11' 27"

UE