Rybactwo i Morze
Unia Europejska

Dotacje Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Dotacje:

Projekt finansowany w ramach: „ Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020” Oś priorytetowa: „Wsparcie Prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Działanie: „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Poddziałanie: „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Tytuł projektu: „Prace B+R nad opracowaniem innowacyjnej produkcji funkcjonalnych pasz dedykowanych pod tucz pstrąga w zamkniętych obiegach wody”.

Nr konkursu: 1/1.1.1/2018 Szybka Ścieżka 5

Nr wniosku: POIR.01.01.01-00-0363/18

Celem projektu są prace B+R nad opracowaniem innowacyjnej receptury, technologii wytwarzania i zasad karmienia paszami dedykowanymi pod tucz pstrąga w zamkniętych obiegach wody. Rezultatem prac będzie nowatorska receptura pasz tuczowych umożliwiająca samodzielną produkcję pasz ekstrudowanych dla ryb w oparciu o surowce złożone z innowacyjnych składników. Dzięki ich właściwościom wyeliminowane będą z receptury paszy składniki, które budzą zastrzeżenia konsumentów (mączka rybna, GMO, niektóre substancje przeciwutleniające).

Wartość projektu: 5 353 104,35 zł.

Wartość dofinansowania projektu z UE: 3 268 630,54 zł.

Projekt dofinansowany jest w ramach działania 2.3. Inwestycje produkcyjne Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014-2020.

 

Kontakt

82 - 550 Kołodzieje
ul. Kołodzieje 22 a

tel. 605 082 082 - Kierownik Ośrodka
prosimy dzwonić od g. 8.00 do g. 20.00

e-mail:farma@wodnafarma.pl

Numer kontaPL 74 1240 1604 1111 0010 9603 7910

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata bezzwrotnej zaliczki. Rezerwacje bez potwierdzenia będą anulowane w przeciągu 7 dni. 

Lokalizacja:
GPS: N: 53° 43' 0" E: 19° 11' 27"

UE