Rybactwo i Morze
Unia Europejska

Opis łowisk

Jezioro Grażymowskie

zbiornik o powierzchni 65,8 ha (dane IRŚ) położony na wys. 90,5 m n.p.m. 53°42,8´szerokości geograficznej północnej i 19°13,7´długości geograficznej wschodniej, w dorzeczu Liwa-Nogat-Wisła. Długość maksymalna 2240m, szerokość maksymalna 690m. Dno urozmaicone (wskaźnik głębokości 0,45) linia brzegowa silnie rozwinięta (wskaźnik rozwoju 2,09).

Jezioro o kształcie mocno wydłużonym skręcające północnego zachodu na południe; zwężone w środkowej części. Na plosie leży jedna wyspa o pow. 1,4 ha. Przy północnym krańcu znajduje się wejście do kanału łączącego zbiornik z jeziorem Matecznym (Grażymowskim Zachodnim). Konfiguracja brzegów jest urozmaicona: są one na przemian wysokie (południowy i część wschodniego), pagórkowate i płaskie (południowe odcinki zachodniego i wschodniego).

Jezioro Mateczne

zbiornik o pow. 74,8 ha położony jest na wys. 90,5 m n.p.m., 53°43,3´ szerokości geograficznej północnej i 19°12,2´ długości geograficznej wschodniej, (dane IRŚ) długość maksymalna 1780 m, szerokość maksymalna 850 m, w dorzeczu Liwa-Nogat-Wisła. Długość maksymalna 1780 m, szerokość maksymalna 850 m. Dno słabo urozmaicone (wskaźnik głębokości 0,58) linia brzegowa przeciętnie rozwinięta (wskaźnik rozwoju 1,83).

Jezioro o kształcie owalnym, nieco wydłużonym z północy na południe, linia brzegowa urozmaicona jest dwiema zatokami. Jedna z nich znajduje się przy brzegu zachodnim, druga w północno – wschodniej części jeziora. Przy końcu tej zatoki znajduje się wlot do kanału, łączącego zbiornik z jeziorem Grażymowskim. Niewielka wyspa o pow. 0,8 ha leży w pobliżu cypla przy wschodnim brzegu. Wokół wysokich i odcinkami stromych brzegów rozciągają się pola uprawne i łąki stanowiące zlewnię bezpośrednią jeziora

Jezioro Orkusz

zbiornik o powierzchni 72,1ha (dane IRŚ) położony na wys.76,4m.n.p.m. 53°47,4´szerokości geograficznej północnej i 19°07,9´długości geograficznej wschodniej, w dorzeczu Liwa ? Wisła - Nogat Długość maksymalna 2000m, szerokość maksymalna 600m. dno urozmaicone (wskaźnik głębokości 0,47) linia brzegowa przeciętnie rozwinięta (wskaźnik rozwoju 1,75).

Jezioro o kształcie wydłużonym rozciągające się z północy na południe. Przy jego północnym krańcu leży miejscowość Orkusz. Otoczenie jeziora stanowią pola uprawne i łąki  oraz tereny zabudowane. Zlewnia bezpośrednia jeziora ma charakter typowo rolniczy, a lasy stanowią w niej zaledwie kilka procent powierzchni. Uprawy rolnicze mają charakter ekstensywny z minimalnym nawożeniem. W jeziorze stwierdzono występowanie 8 gatunków ryb: (dane z połowów gospodarczych): węgorza (Anguilla anguilla), szczupaka (Esox lucius), lina (Tinca tinca), okonia (Perca fluviatilis), leszcza (Abramis brama), krąpia (Blicca bjoerkna), wzdręgi (Scardinius erytrophthalmus) i płoci (Rutilus rutilus) Zbiornik typu leszczowego.Dojazd Prabuty – Sypanica – Orkusz.

Jezioro Czarne Dolne (Czarne Małe)

zbiornik o powierzchni 16,8ha (dane IRŚ) położony na wys.87,3m.n.p.m. 53°38,0´szerokości geograficznej północnej i 19°02,7´długości geograficznej wschodniej, w dorzeczu Gardeja – Osa - Wisła

Długość maksymalna 800m, szerokość maksymalna 355m. dno słabo urozmaicone (wskaźnik głębokości 0,54) linia brzegowa słabo rozwinięta (wskaźnik rozwoju 1,51). Jest to jezioro wytopiskowe położone na Pojezierzu Iławskim na zachód od jeziora Czarnego.Zbiornik o kształcie wydłużonym rozciągające się z północy na południe. Otoczenie jeziora stanowią lasy, pola uprawne, łąki oraz tereny zabudowane. Zlewnia bezpośrednia jeziora ma charakter rolniczy-leśny.

W jeziorze stwierdzono występowanie 11 gatunków ryb: (dane z połowów gospodarczych i wywiadów z wędkarzami): węgorza (Anguilla anguilla), szczupaka (Esox lucius), lina (Tinca tinca), okonia,(Perca fluviatilis), wzdręgi (Scardinius erytrophthalmus) płoci, (Rutilus.rutilus) karpia, (Cyprinus.carpio) suma (Silurus glanis)
amura białego (Ctenopharyngodon idella), leszcza (Abramis brama), karasia srebrzystego (Cassius auratus gibelin)

Kontakt

82 - 550 Kołodzieje
ul. Kołodzieje 22 a

tel. 605 082 082 - Kierownik Ośrodka
prosimy dzwonić od g. 8.00 do g. 20.00

e-mail:farma@wodnafarma.pl

Numer kontaPL 74 1240 1604 1111 0010 9603 7910

Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata bezzwrotnej zaliczki. Rezerwacje bez potwierdzenia będą anulowane w przeciągu 7 dni. 

Lokalizacja:
GPS: N: 53° 43' 0" E: 19° 11' 27"

UE